Forsiden Om Aktiviteter Kalender Bestyrelse Vedtægt Generalforsamling Kontakt

26. April 2017 kl. 09:57:47


Om lørdagen har Katib Kulturforening "Pejsestuen" i Frivilligcentrets lokaler på Slotsherrens Vænge 2A, 2610 Rødovre til rådighed til at afholde møde, kvindeaften og fyraften. Medlemmer, der gerne vil bruge lokalet, kan arrangere det med formanden, Sabrina Mirzad, min. en uge før.

De lørdage i 2017, man ikke kan bruge lokalet:
11.2, 25.2, 11.3, 8.4, 13.5, 20.5, 10.6, 17.6, 12.8, 9.9, 14.10, 11.11 og 9.12

Generalforsamling 2017

Lørdag den 22. april kl. 15:00 afholdes der den årlige generalforsamling for 2017. Alle medlemmerne er inviteret.

Adresse:
Slotsherrens Vænge 2
2610 Rødovre

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning 2016
3. Årsregnskab 2016
4. Vedtægter
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Bestyrelse

رفیق نو:
آهنگ «رفیق نو» که داود سرخوش در «شام دمبوره» اجرا کرد. شام دمبوره بخشی از برنامه «دیدار» بود که توسط انجمن فرهنگی کاتب در 27 و 28 دسامبر 2016 میلادی در دنمارک برگزار گردیده بود.

بیت رنگین:
آهنگ «بیت رنگین» که داود سرخوش در «شام دمبوره» اجرا کرد. شام دمبوره بخشی از برنامه «دیدار» بود که توسط انجمن فرهنگی کاتب در 27 و 28 دسامبر 2016 میلادی در دنمارک برگزار گردیده بود.

گزارش از جشن نوروز 1396 خورشیدی

جشن نوروز 1396 خورشیدی با شرکت تعداد زیادی از فاملین، اطفال، جوانان و بزرگان مردم که استاد جواد سلطانی، استاد ذاکر حسین ارشاد و حاجی نبی خلیلی از کابل، جواد وقار و انجنیز نصیر از سویدن و انجنیر عارف ظفیر از ناروی از جمله مهمانان ویژه برنامه نوروز بودند، برگزار گردید. در این جشن که روز شنبه 25 مارچ 2017 میلادی در شهر کوپنهاگن دنمارک برگزار گردیده بود، جواد سلطانی و داکتر ذاکر حسین ارشاد سخنرانی کردند و مدت طولانی ای به سوالات حضار پاسخ دادند. علاوه بر این، تارا مطمیین، دختر 11 ساله برای مهمانان ویالون نواخت و برنامه های رنگارنگ و زیبایی دیگری نیز به اجرا گرفته شدند.

مسولین انجمن از جریان این برنامه ها فلم گرفته که در پیوند ذیل قابل دید هستند.

تمام کلیپ های جشن نوروز...

سالی خوبی برای تان آرزو می کنیم!
هیأت مدیره انجمن فرهنگی کاتب ـ دنمارک

صحبت داود سرخوش و ضیا ساحل
صحبت دو ستاره. صحبت داود سرخوش با ضیا ساحل در شام دمبوره برنامه دیدار در 28 دسامبر 2016 میلادی در دنمارک.

گزارش ویدیویی از برنامه دیدار توسط تمیم حسین
گزارش ویدیویی از برنامه دیدار که توسط تمیم حسین گرامی، یکی از مستعد ترین فلم ژورنالیست در میان مهاجرین افغانی در دنمارک، ترتیب و تنظیم گریده است، در اختیار شما دوستان. اصل این گزارش در یوتوب تمیم جان در:
https://www.youtube.com/watch?v=qKovzbSn01E&feature=youtu.be

The Katib cultural association hosted the first Hazara diaspora meeting on 27th and 28th of December 2016 in Copenhagen, Denmark.
This is an analytical and reflectional documentary on the meeting produced by Tamim Hussain of AARTUSIND.
Watch in high definition quality at: https://youtu.be/qKovzbSn01E

بختاور:
آهنگ «بختاور»، آهنگ اغازین شام دمبوره. یعنی اولین آهنگِ که داود سرخوش در «شام دمبوره» اجرا کرد. شام دمبوره بخشی از برنامه «دیدار» بود که توسط انجمن فرهنگی کاتب در 27 و 28 دسامبر 2016 میلادی در دنمارک برگزار گردیده بود.

هدف از دیکور این ستیج، به نمایش گذاشتن نمای زندگی عادی یک خانواده در مناطق مرکزی و هزاره نشین است.

یارا:
آهنگ «شیرین زبان» از شاد روان سرور سرخوش که توسط پسرش لطیف جان سرخوش در «شام دمبوره» اجرا گردید. شام دمبوره بخشی از برنامه «دیدار» بود که توسط انجمن فرهنگی کاتب در 27 و 28 دسامبر 2016 میلادی در دنمارک برگزار گردیده بود.

لاله آزاد:
آهنگ «لالهِ آزاد»، از رجب علی حیدری که در «شام دمبوره» اجرا کرد. شام دمبوره بخشی از برنامه «دیدار» بود که توسط انجمن فرهنگی کاتب در 27 و 28 دسامبر 2016 میلادی در دنمارک برگزار گردیده بود.

یارا:
آهنگ «یارا» که داود سرخوش در «شام دمبوره» اجرا کرد. شام دمبوره بخشی از برنامه «دیدار» بود که توسط انجمن فرهنگی کاتب در 27 و 28 دسامبر 2016 میلادی در دنمارک برگزار گردیده بود.

تذکر:
این مصاحبه های مختصر و کوتا توسط تمیم حسین جان و منظور فدا جان صورت گرفته و سوالهای مطرح شده و نوع سوال کاملن انتخاب خود آنها بوده است و ارتباطی به انجمن فرهنگی کاتب ندارد.

گزارش از برنامه دیدار

شرح کلی
برنامه دو روزه «دیدار» به تاریخ 27 و 28 دسامبر برگزار شد. در این برنامه که حدودن 70 مهمان دعوت شده شرکت کرده بودند، روی سه موضوع مشخص:
• انطباق و هویت قومی هزاره ها: هزاره های بیرون از افغانستان چه تصویری را می توانند از خود در اروپا، آسترالیا و آمریکا ارایه دهند؟ نقش حسینیه ها، مراسم محرم، اربعین و غیره. واکنش خانواده ها در برابر تغییرات فرهنگی نسل های بعدی.
• دشواری های پروژه های انکشافی: چگونه می توان توجه نهاد های کمکی را جلب کرد تا پروژه های انکشافی در ساحات مرکزی که مستحق ترین ساحات هستند، برده شوند.
• نقش هنر و موسیقی «دمبوره» در زندگی سیاسی و فرهنگی: آیا هنر و موسیقی، در این میان مشخصن دمبوره، نقشی در زندگی سیاسی، فرهنگ و اقتصادی مردم داشته و یا می تواند داشته باشد؟
بحث و تبادل نظر کردند.

ورکشاپ
روز سه شنبه 27 دسامبر سر ساعت08:00 همه مهمانان برای صرف صبحانه در کانتین سالن کنفرانس جمع شدند. سرساعت 09:00 همه در یک سالن دیگر رفتند و تا ساعت 10:00 به معارفه پرداختند. بعد از آن خانم صبرینا میرزاد، رییس انجمن فرهنگی کاتب، برنامه دیدار را با شرح کلی از اهداف آن، رسمن افتتاح کرد. حبیب پیمان که مدیریت تیم اجرایی برنامه دیدار را به عهده داشت، روش کاری برنامه دو روزه را شرح مفصل داد و از شرکت کنندگان خواست تا صفحه آخر صورت برنامه را امضاء کنند که با شرایط کلی برنامه دیدار که در 10 صفحه گنجانیده شده بود، موافق هستند. در ادامه آن، مهمانان در سه تیم کاری «ورکشاپ»‌ تقسیم شدند تا هر تیم روی یک موضوع مشخص بحث و تبادل نظر کنند. تیم ها در سه سالن جدا جدا رفته و به کار گروهی شان پرداختند. کار گروهی ورکشاپ از ساعت 10:00 قبل از ظهر تا ساعت 17:00 بعد از ظهر ادامه یافت. البته با زمانی که در تفریح، صرف نان و غیره مصرف می شد.

سمینار
روز چهارشنبه 28 دسامبر؛ بعد از صرف صبحانه و یک ساعت هم معارفه، سر ساعت 10:00، هر سه تیم در یک سالن بزرگ تر که در آن حضار نیز شرکت کرده بودند، جمع شدند و بصورت یک «سمینار» نتایج کار گروهی شان را برای مهمانان و حضار ارایه دادند. سمینار که هر تیم یک ساعت برای ارایه نتایج و یک ساعت برای پرسش و پاسخ وقت داشتند، توسط علی اکبر حکیمی معاون انجمن کاتب، سفر اوماغ و میناه عباسی، مدیریت می شد. در پایان سمینار به دو نفر از مهمانان، خانم فاطمه هاتف از پاکستان و داود ناجی از لندن، استثنان وقت داده شد تا در مورد فعالیت های شان صحبت کنند. فاطمه هاتف حدودن 10 دقیقه از پروژه های حقوق بشر در پاکستان که وی در آن فعالیت دارد، صحبت کرد و آقای ناجی هم در مورد اوضاع کنونی مردم در کابل و مشخصن نقش جنبش روشنایی صحبت کرد. در ارتباط به صحبت آقای ناجی، بخاطر زیقی وقت، به سه نفر از حضار فرصت سه سوال داده شد و آقای ناجی هم به سوالات آنها پاسخ گفت. حدودن میان ساعت 18:00 و19:00 شام، یعنی بعد از صرف غذا، همه مهمانان و حضار، سالن های کنفرانس را به مقصد شرکت در شام دمبوره که در یک فاصله تقریبن 2 کیلومتری قرار داشت، ترک کردند.

شام دمبوره
دقیقن ساعت 19:50، یعنی ده دقیقه قبل از وقت تعیین شده، شام دمبوره با مجری گری ایلینا وفا آغاز گردید. میچد پیمان متنی که در مورد دمبوره تحریر گردیده بود را، به انگلیسی نیز قرات کرد. صحنهِ شام دمبوره با حضور یک مادر در حال سنگ ریشتن و یک عروس با کودک نوزادش در گهواره در حال خامک دوزی و مردان خانواده در حال نواختن دمبوره و تبله دیکور و تزیین گردیده بود که اساسن زندگی عادی یک خانواده را در افغانستان مرکزی به تصویر می کشید. هنرمند توانا و دردمند مردم ما جناب داود سرخوش و همکار نازنینش رامین نوا که یکی از مستعد ترین نوازندگان تبله در عصر حاضر محسوب می شود، آهنگ «بختاور» را به عنوان آهنگ آغازین اجرا کردند. در ادامه شام دمبوره، داود سرخوش از روف سرخوش و رجب علی حیدری دعوت کرد تا روی استیج آمده و آهنگی با دمبوره اجرا کنند؛ و در عین حال در ارتباط به زندگی هنری شان و اینکه چگونه به نواختن دمبوره رو آوردند و چرا، صحبت کردند. در بخش دوم شام دمبوره، ضیا ساحل روی استیج دعوت شد و با داود سرخوش به گفتگو پرداخت. این صحبت و صحنه که بیانگر خاطرات زندگی آنها بود، فضای سالن شام دمبوره را از احساسات و عواطف پر کرده بود. در لابلای صحبت داود سرخوش با ضیا جان ساحل، قسمتی از یک آهنگ جدید ضیا جان ساحل روی پرده نشر گردید. داود سرخوش در لابلای صحبت ها چند آهنگ دیگر را نیز اجرا کرد که شام دمبوره را به یکی از پرخاطره ترین شام ها تبدیل کرد. شام دمبوره ساعت 24:00 به مرحله نهایی خود رسید و خانم صبرینا میرزاد، رییس انجمن فرهنگی کاتب روی صحنه آمد و از حضور مهمانان و شرکت کنندگان و مخصوصن هنرمندان تشکری کرد و ختم برنامه دیدار را اعلان کرد.

سپاس و قدردانی
انجمن فرهنگی کاتب از تمام مهمانان و هموطنان گرامی که اعتماد کردند و به دعوت انجمن فرهنگی کاتب پاسخ مثبت دادند و در برنامه دو روزه «دیدار» شرکت کردند، سپاس گزاری می کند. انجمن کاتب از هنرمند متعهد و توانمند کشور، جناب داود سرخوش سپاس گزاری ویژه دارد که نه تنها در برنامه دیدار، که از روز تاسیس تا کنون به کمک انجمن کاتب شتافته است و تحت هر شرایطی انجمن را حمایت کرده و نگذاشته این انجمن تضعیف گردد. انجمن فرهنگی کاتب از جوان مستعد، دوست داشتنی و تبله نواز چیره دست کشور، رامین جان نوا، عمیقن تشکری می کند که از ملبورن آسترالیا به کمک انجمن رسید.

در اینجا فرصت است تا از همکاری های بی شایبه دوست و همکار همیشگی انجمن فرهنگی کاتب، جناب قاسم لومان، سپاس گزاری شود که سالهاست با تمام توان انجمن کاتب را حمایت کرده است. قاسم لومان خیلی دور و در قاره دیگر زندگی می کرده، اما از مجموعه نزدیک ترین دوستان انجمن فرهنگی کاتب در طی این سالها بوده است.

انجمن کاتب واجب می داند تا از شرکت وارداتی ککشیدی در دنمارک و مدیران این شرکت آقایان عظیم عاشور، حاجی قیس سنگری و حاجی عوض علی، همینطوری از حسین شرق در سویدن که یکی از مسولین «اوماغ ایونتس» است، از علی محبی از ناروی، از داکتر امین شریفی از دنمارک، از علی رستمی از دنمارک و از عزیز الله مطمیین از سویدن بابت کمک و مساعدت مالی شان تشکری عمیق نماید.

علاوه بر این دوستان، انجمن فرهنگی کاتب از تیم ژورنالیستان و فلمبرداران جناب یوسف احمدی، تمیم حسین جان، منظور فدا جان و محمد علی جعفری صمیمانه تشکری می کند که برنامه دو روزه دیدار را پوشش مطبوعاتی دادند. البته جا دارد از جوان سختکوش و پرتلاش، بصیرآهنگ؛ و در عین حال از مسولین وب سایت جمهوری سکوت از جمله بلال جان نوروزی نیز تشکری ویژه شود که بخش های از برنامه را بصورت زنده نشر می کردند و در قسمت اطلاع رسانی مسولین انجمن کاتب را کمک می کردند.

انجمن در اخیر از تمام اعضای تیم انضباط که متشکل از اعضای جوان انجمن فرهنگی کاتب بود، قدردانی عمیق می کند که طی سه شبانه روز از ساعت ۵ صبح تا ۱۲ شب بدون وقفه تلاش کردند تا برنامه دیدار منظم برگزار گردد.

© 2014 Katib Cultural Association Bjerringbrovej 115, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 31 42 77 87 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login