دیدارِ یار
(نکوداشت حسین افغانی)

حسین افغانی؛ برای بسیاری ها یک نام آشنا است که با چهار دهه حضور دلسوزانه‌ اش در عرصه فعالیت‌ های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توانسته در دل جامعه جایگاه ویژه باز کند و اخلاق‌مداری و عیارمنشی را به عنوان خصوصیات الزامی یک فعال سیاسی و اجتماعی تثبیت کند. افغانی در عمل ثابت ساخته است که آینده‌نگری‌اش نگرانی به جا و کنش و واکنش‌اش نسبت به سرنوشت جمعی به موقع بوده است. سخن‌گفتن بی‌آلایش و سنجیده، شورمندی و شعورمندی و صراحت و نترسی، خصلت‌هایی‌اند که در او یک‌جا شده‌اند.

درک ریشه‌یی‌اش از بحران و دردمندی تاریخی افغانی همیشه اطرافیانش را متوجه این نکته کرده است که تجربه و تحلیل‌داشتن هیچ ربطی به اطلاعات و آموزه‌های کتابی ندارد.

اینک عمر این عزیز رو به کهولت گذاشته است و انجمن کاتب رسالت خود می‌داند که او و کارنامه روشنش را گرامی بدارد. حضور مهمانانی گرامی که در این برنامه دعوت می شوند، به معنای تعهد با وجدانمندی و مسوولیت‌شناسی و تجدید خاطره با یکی از خدمت‌گزاران مثبوت جامعه ما خواهند بود. بیایید تا این «دیدارِ یار» را هر چه باشکوه‌تر برگزار کنیم!پیام های ویدویویی از کویته به مناسبت نیکوداشت آقای حسین افغانی
گزارش مفصل از برگزاری برنامه نیکوداشت حسین افغانی بزودی تهیه گردیده و در همینجا منتشر می گردد.
Mechid Paiman


پیام محترم سلطان علی کشتمند، صدراعظم پیشین افغانستان
گزارش مفصل از برگزاری برنامه نیکوداشت حسین افغانی بزودی تهیه گردیده و در همینجا منتشر می گردد.سخنرانی محترم بازل نیکوبین
خوانش پیام جناب آقای حمزه واعظی توسط محترم بصیر آهنگ
سخنرانی محترم احد بهادری

© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login