گزارش کوتا از جشن عید قربان

شنبه 17 سپتامبر 2016 میلادی، جشن عید از سوی انجمن فرهنگی کاتب برگزار گردیده بود. در این جشن علاوه بر فاملین گرامی، مهمانان زیادی شرکت کرده بودند که شوکت چنگیزی با همکاری نوازندگان چیره دست ما آقای جان کبیر و انور سلطانی که لطف کرده از ناروی تشریف آورده بودند، آهنگ های دلنشینی اجرا کرد که محفل را شادابی بیشتر بخشید. محفل حدودن ساعت 18:00 آغاز گردیده و با اجرای برنامه های رنگارنگ تا ساعت 24:00 شب ادامه یافت.

تیم اجرایی انجمن تلاش می کند تا فلم های ویدیویی که از جریان محفل فلمبرداری گردیده اند را، به زودی آماده کرده همینجا منتشر کند. بخاطر تقاضاهای بیش از حد دوستان، نتوانستیم منتظیر آماده شدن همه فلم های ویدیویی بمانیم و از اینرو، خواستیم با نشر این یک آهنگ از محترم شوکت چنگیزی، به بخشی از تقاضای دوستان مان پاسخی مثبت داده باشیم.

یک آهنگ از شوکت چنگیزی در شب عید قربان


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login