مصطفی رضایی در جمع دوستان انجمن فرهنگی کاتب در دنمارک

روز پنج شنبه 12 نوامبر 2015 میلادی، مصطفی جان رضایی مخترع افغانستان، مهمان انجمن فرهنگی کاتب بود.
انجمن کاتب مصاحبه مختصری را با مصطفی جان انجام داده که در ویدیو ذیل می بینید و میشنوید.

;
© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login