دکلمه شعر توسط یلینا وفا در جشن نوروز 1394 شمسی در دنمارک

یلینا وفا شعری زیبایی را در جشن نوروز سال 1394 شمسی در دنمارک، دکلمه می کند.© 2014 Katib Cultural Association Bjerringbrovej 115, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login