I Guds Navn

VEDTÆGTER
Katib Kulturforenings vedtægter
Katib Kulturforening

www.katib.dk

به فارسی

§1 - Mål

 1. At skabe kontakter og udveksle kulturelle værdier med det danske samfund.
 2. At forsvare og udbrede afghanske autoriteter og deres anerkendelse i forskellige danske samfundslag.
 3. At bestræbe sig på at forhindre og reducere de kulturelle, religiøse og racemæssige sammenstød, og kæmpe for afskaffelse af kvindediskrimination.
 4. At anerkende unge med deres kulturelle baggrund og modersmål.
 5. At samarbejde med aktive organisationer om at integrere flygtninge og indvandrere i det danske samfund.
 6. At hjælpe og støtte elever og undervisere i Afghanistan.

§ 2 - Generalforsamling

Katib Forening organiseres i

 1. Generalforsamling
 2. Bestyrelsen

Generalforsamling

Generalforsamling er den højeste og mest kompetente af afgørelsens kilde, og leder alle foreningens aktiviteter i løbet af de 2 general forsamlings møder.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er bestående af 7 personer, som er valgt af medlemmers afstemning uanset om de er mand, kvinde,

bare er fyldt 18. Bestyrelsens medlemmer består af formand, næst formand, sekretær, kasser og 3 andre, der

observer gruppen. Alle vigtige emner omkring Katib forening bliver vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsen har pligt for at gennemføre alle foreningens planer i løbet af disse 2 generalforsamlings møder.

§3 - Medlemskab og Gebyr

 1. Medlemskabsgebyr må betales enkeltvis, uanset persons tal i familien.
 2. For at blive medlem i Katib forening, får man først informationer om foreningens lov og regler af en af ansvarlige personer, så skriver mand under at acceptere reglerne. Ansøgeren har også pligt til at udfylde ansøgningen og betale årlige gebyr og får udleveret en kvittering.
 3. Man må ikke få returneret sin medlemskabsgebyr, hvis fortryder, medmindre at der sker i løbet af den første måned på skrift.
 4. Der kræves forældres underskrift for unge under 18 år.
 5. Man kan blive medlem, snart udfyldning og underskrift af ansøgning og årlige betaling er på plads.
 6. Ved nytårs tilfælde skal alle medlemmer betale årlig gebyr for det kommende år. Dette må ske i løbet af den første måned ” januar ”. Ellers betragtes som denne medlem er ikke interesseret i at fortsætte i sit medlemskab. Man bliver informeret af foreningens kasserer i løbet af 3 gange, så bliver vedkommende slettet fra listen, hvis reager ikke til tiden.

§4 - Drift og vejlednings regler

 1. Den første informationskilde er telefonen, hvor man kan få periodiske opkald, og en anden er at sende
 2. E-mail til medlemmerne.
 3. Katib forening bærer et bestemt symbol og har en selvstændig officiel hjemmeside, som er den tredje informationskilde for medlemmerne.
 4. Katib kulturforening har valgt ” Rødovre Kommune ” som residens, og overholder alle regler og pligter, som kommunen har fastsat.

§5 - Pligter og ansvarligheder

 1. Formand og næstformand: Formanden er foreningens hovedperson.
 2. Næstformand: Næstformanden har præcis de samme pligter som formanden i vedkommendes fravær.
 3. Sekretær: Sekretæren er ansvarlig for alt kontorarbejde, at arrangere andre ting som fester og møder, og er den primære kontaktperson i foreningen.
 4. Kasserer: Kassereren opkræver medlemsgebyrer, holder regnskab med foreningens driftsudgifter, indkomster og økonomiske balance. Kassereren har samtidig pligt til at lave foreningens årlige regnskab på skrift, informere alle medlemmer og svare på spørgsmål til regnskabet. Desuden har hver enkelt medlem ret til at få en kopi af det regnskab, som kassereren har afleveret til generalforsamlingen.
 5. Forvaltere: 3 personer har pligt for at forvalte bestyrelsens beslutninger. I tilfælde af at et medlem bryder foreningens vedtægter, har disse 3 personer pligt til at nævne det og sende en rapport direkte til den næste generalforsamling.

§6 - Mål og Midler

Katib kulturforening mener, at de mest grundlæggende mål for at kunne have et godt liv i et nyt samfund kræver nedenstående faktorer.

 1. At tale det samme sprog som de andre i samfundet.
 2. At anerkende samfundets historie, kultur og befolkningens socialpolitiske levestandard.
 3. At anerkende sin egen historie og kultur og forstå værdien af kulturel udveksling.
 4. At respektere nationale og internationale normer, der gælder i det land, hvor man opholder sig.
 5. At føle sig ansvarlig over for det land man bor i og dets befolkning.

Katib kulturforening vil gøre livet lettere med hensyn til ovenstående faktorer i et nyt samfund og fjerne forhindringer for et bedre liv. Denne forening tror på dette, har ansvarlighed og vil være aktiv på denne måde:

 1. Katib kulturforening har aktiviteter i forbindelse med arrangementer, som indeholder afghanske regler, traditioner og kultur. Denne forening har også planer om at holde undervisnings seminarer, modersmålskurser og danskkurser samt kurser i PC, musik osv. og samtidigt at aktivere sportsklubber som vollyboll og andre typer af sport.
 2. Katib kulturforening sørger for at være aktiv i forhold til at interessere og integrere flygtninge og indvandrer i det danske samfund, hvor er fælles samfund for alle. Denne forening er parat til alle slags ideelle samarbejde med de væsner, der er aktiv i det sammenhæng.

§7 - Diverse

 1. Ethvert Katib medlem uanset mand eller kvinde, der er fyldt 18 år har ret til at blive kandidat i de forskellige forenings funktioner.
 2. Generalforsamlingsmødet foregår en gang om året, hvor valg af bestyrelsen er sidste og vigtigste punkt på dagsordenen.
 3. Ethvert medlem uanset mand eller kvinde kan fuldstændig frit stille forslag, give sin mening til kende og give kritik indenfor foreningens rammer, på betingelse af at vedkommendes argumenter ikke indeholder krænkelser, ringeagt eller foragt mod nogen.
 4. Hver paragraf i vedtægterne kan behandles og ændres, og der kan også tilføjes eller slettes flere paragrafer. Selvfølgelig er det kun generalforsamling, der kan gøre dette.
 5. Katib kulturforening skal skriftligt rapportere, hvis den ophører.
 6. Denne vedtægt er vedtaget i 7 paragrafer og 30 kapitler fra generalforsamlingen den 14. april 2007 i København og kan ændres med hensyn til tids betingelser.

Slut


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login