Generalforsamling 2009

Lørdag den 25. april 2009 holdte Katib kultur forening første generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Havestuen på Heerup Museum, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Til mødet var der 51 deltagere af mænd og kvinder.

Programmet begyndte kl. 10.00 med en velkomsttale af formanden. Bagefter gennemgik kassereren regnskabet (se bilag), og sekretæren afgav beretning om foreningens aktiviteter (se bilag – skriftlig beretning).

Efter en pause kl. 13.00, blev foreningens formål, retningslinjer, aktiviteter osv. diskuteret og evalueret af samtlige deltagere. Generalforsamlingen udtrykte generel tilfredshed med aktiviteterne.

Der skulle vælges bestyrelse af 9 personer. Der var 11 opstillede kandidater. Hver kandidat fik 5 minutters kampagnetid til at fortælle om sine kvalifikationer, mål osv. Blandt de ni valgte skulle der vælges en formand. Her var der 3 kandidater, som efter afstemning konstituerede sig som formand, næstformand og kasserer efter stemmetal.

Herefter består bestyrelsen af

  • Omid Ali Hosseini – Formand
  • Azim Azizi – Næstformand
  • Mohammad Yaqubi – Kasserer
  • Habib Paiman – Sekretær
  • Assadullah Turkmani
  • Ghulam Hayder
  • Mohammad Ali Ebrahimi
  • Qasim Ebrahimi
  • Sabrina Mirzad

Mødet afsluttede kl. 16.00 og nye bestyrelsesmedlemmer blev præsenteret af den afgående formand, Ali Nateqi. Alle var glade og med stort håb, om at den nye bestyrelse fortsat kan arbejde på at fremme foreningens formål og retningslinjer aktivt.© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login