Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamling søndag d. 24. april 2011

Søndag d. 24. april afholdt Katib Kulturforening sin 3. generalforsamling. Generalforsamlingen blev holdt i Rødovre Frivilligcenter, Slotsherrens Vænge 2A, 2610 Rødovre.
Til mødet var der 31 deltagere af mænd og kvinder.

 • Valg af dirigent
 • Formands årsberetning
 • Gennemgang af årsregnskab
 • Diskussion om forbedringer af foreningens aktiviteter
 • Valg af de nye bestyrelsesmedlemmer
 • Kontengent reduktion
 • Valg af kasser hvert andet år, frem for hvert år
 • Qasim Ebrahimi blev valgt som dirigent til at styr mødet
 • Dr. Mir Hassan Sarwary forenings formand præsenterede årsberetningen til deltagerne, hvor han gennemgik aktiviteterne for sidste år.
 • Deltagerne var generelt tilfredse med resultaterne.
 • Khadem H. Akrami, foreningens kasser, præsenteret årsregnskabet.
 • Efter en pause kl. 11.30, blev foreningens formål, retningslinjer, aktiviteter osv. diskuteret og evalueret af samtlige deltagere. Generalforsamlingen udtrykte generel tilfredshed med aktiviteterne.
 • Medlems kontingent er blevet reduceret fra 100 kr. om året til 50 kr. om året.
 • Der er blevet besluttet at kun kasser vælges hver anden år og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år.
 • Der skulle vælges bestyrelse på 9 personer. Der var 12 opstillede kandidater. Hver kandidat fik 5 minutters kampagne tid til at fortælle om sine kvalifikationer, mål osv. Blandt de 9 valgte skulle der vælges en formand. Her var der 3 kandidater, som efter afstemning konstituerede sig som formand, næstformand og kasserer efter stemmetal.

Herefter ser bestyrelsen sådan ud:

 • Dr. Mir Hssan Sarwary – Formand
 • Dr. Abdul Azim Azizi – Næstformand
 • Abdul Razaq Bayani – Kasserer
 • Nabi Hussaini – Kasserer assistent
 • Ferouz Farzad – Sekretær
 • Ashraf Aalimi – Web Master og Medie ansvarlig
 • Qasim Ebrahimi
 • Javid Naderi
 • Jawad Zirak

Mødet afsluttede kl. 16.00, og nye bestyrelsesmedlemmer blev præsenteret af formanden, Dr. Mir Hassan Sarwary. Der blev udtrykt tilfredshed fra samtlige deltagere, og alle ønskede hinanden held og lykke med, at det nye repræsentantskab fortsat kan arbejde på at fremme foreningens formål og visioner aktivt.

Referater og mere information om bestyrelsesmedlemmer kan læses på www.katib.dk, under Kontakt-linket.

Med venlig hilsen
Katib kultur forening


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login