Generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt den 29. april 2012

Generalforsamlingen startede med en velkomst af foreningsformand Dr. Mir Hassan Sarwary. Han gennemgik alle Kulturforeningens aktiviteter for året 2011. Han takkede for den store opbakning af det afholdte seminar (Baba Mazari og Hazaraer i det sidste halv århundrede) og giver sin respekt og tak til de frivillige hjælpere, der gjorde afholdelsen af seminaret muligt. Der blev givet udtryk for, at Katib har blomstret det seneste år, dog har økonomien været ubalanceret, hvilket har givet en række udfordringer i forbindelse med Kulturforeningens aktiviteter. Den manglende økonomi har medført at enkelte medlemmer har bidraget med et beløb for at holde aktiviteterne i gang (dette beløb vil naturligvis blive tilbagebetalt).
Til mødet var der 31 deltagere af mænd og kvinder.

I år 2011 blev der arrangeret flere kulturelle og musikalske og folkeoplysende arrangementer, heraf:

  • Volleyballholdet afholder træning en gang om ugen og har deltaget i flere kampe både i Danmark og Sverige.
  • Damburaundervisning, som blev oprettet i 2011, har været en succes, især blandt unge.
  • Afholdelse af bland andet Nowruz, lille og stor Eid arrangementer.

Tusinde tak til Katib for købet af et lydanlæg. Dette muliggør musikalske forsamlinger blandt foreningens medlemmer.

Der var stor opbakning til reducering af antal af bestyrelsesmedlemmer, idet tidligere års erfaringer har vist, at det har været svært at samle bestyrelsesmedlemmer til møder.
Katib vil stræbe efter, at melde ud i god tid om fremtidige aktiviteter således, at medlemmerne kan have mulighed for at melde sig som frivillig hjælper.
Frivillig hjælp fra medlemmerne er Katibs styrke og fremgang, men der er brug for bedre organisering af frivillige og fordeling af arbejde.

Inden mødets afslutning blev der holdt valg om den nye bestyrelse som nu ser således ud:

  • Formand: Mir Hassan Sarwary
  • Næste formand: Amin Sharifi
  • Økonomi ansvarlig: Shabana Haydar
  • Suppleant: Shabnam Abbasi
  • Sekretær I: Gul Begum Haydar
  • Sekretær II: Maina Abbasi
  • Webmaster: Ashraf Aalimi

Foreningen ser frem til et bedre samarbejde i den nye bestyrelse og ikke mindst Katibs medlemmer. Formanden afslutter med at fortælle, at han alt i alt har været tilfreds med årets aktiviteter.

Der er lang vej endnu, men vi er på vej i den rigtige retning mod et bedre, stærkere og en mere oplyst Katib.


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login