Generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling | 3. maj 2014

Formalia:

 • Dirigent: Sabrina
 • Referent: Hanif

Årsrapport fra formand:

 • Forening har fået lavet en masse aktiviteter, herunder, mangfoldighedsfestival med Rødovre Kommune, Eid, Nowroz, poesiaften, en aften med Aziz Bakhtiari om valg i Afghanistan 2014, samarbejde med Diaspora programme, hvor Katib har fået godkendt et nyt vandprojektet i Afghanistan og der arbejders forsat på Katibs skoleprojekt. Der blev oprettet Dari-klasse, hvor Omid Hussaini har frivilligt hver søndag underviste børn i modersmål, men klassen nedlægges pga. få elev deltagelse. Kvinderne er blevet mere aktive; der blev afholdt kvindeaften med politikere, hvor foreningens medlemmer fik åbnet for nye horisonter.

 • Der har været brugerbetaling på 5 kroner til arrangementerne pga. mangler kontingent betaling fra en del medlemmerne og derfor har det været nødvendigt for at dækker udgifterne til de forskellige arrangementer.

Årsrapport fra kasser:

Kontingenterne fra 2012 og tidligere er indbetalt, men der mangler at blive samlet kontingenter ind for 2014, og omkring 50 procent af medlemmer har betalt deres kontingent i 2013. Forenings bankkonto står lige nu i nul, derfor opfordres medlemmerne til at betale deres kontingent.

Danske Bank
Reg: 4065
Konto: 10230209

På generelforsamlingen blev der besluttet, at kontingent er forsat 50 kr./person og derudover er der vedtaget fast entre billet som følgende:

 • Medlemmerne skal betale deres kontingent hvert år i perioden fra 1. marts til 15 marts.
 • Kontingent betalende medlemmer betaler 5 kr.
 • Medlemmer som ikke har betalt deres kontingent og dem, der ikke er medlemmer, betaler 50 kr.
 • Under 8 år i begge kategorier kommer gratis.
 • Uledsagede unge fra Asylcentre får 50% rabat

Ændringer i vedtægter:

Vedtægterne er revideret, og har fået til deles nye layout og mange flere punkter.

Valg af bestyrelse:

 • Formand: Maina Abbasi
 • Næstformand: Iqbal Ghasimi
 • Kasserer: Masoom Paiman
 • 1. menige (sekretær): Sabrina Mirzad
 • 2. menige (web): Esmat Zirak

 


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login