Formål

Hoved formål for foreningen er følgende punkter:

 1. At skabe kontakter og udveksle kulturelle værdier med det danske samfund.
 2. At opretholdelse afghanske kultur og identificere den med forskellige samfundslag i Danmark.
 3. At bestræbe sig på at forhindre og reducere de kulturelle, religiøse og racemæssige sammenstød, og kæmpe for afskaffelse af kvindediskrimination.
 4. At anerkende unge med deres kulturelle baggrund og modersmål.
 5. At samarbejde med aktive organisationer om at integrere flygtninge og indvandrere i det danske samfund.
 6. At hjælpe og støtte elever og undervisere i Afghanistan.

Katib kulturforening mener samtidig, at de mest grundlæggende mål for at kunne have et godt liv i et nyt samfund kræver nedenstående faktorer:

 1. At tale det samme sprog som de andre i samfundet.
 2. At anerkende samfundets historie, kultur og befolkningens socialpolitiske levestandard.
 3. At anerkende sin egen historie og kultur og forstå værdien af kulturel udveksling.
 4. At respektere nationale og internationale normer, der gælder i det land, hvor man opholder sig.
 5. At føle sig ansvarlig over for det land man bor i og dets befolkning.

Katib kulturforening vil gøre livet lettere med hensyn til ovenstående faktorer i et nyt samfund og fjerne forhindringer for et bedre liv. Denne forening tror på dette, har ansvarlighed og vil være aktiv på denne måde:

 1. Katib kulturforening har aktiviteter i forbindelse med arrangementer, som indeholder afghanske regler, traditioner og kultur. Denne forening har også planer om at holde undervisnings seminarer, modersmålskurser og danskkurser samt kurser i PC, musik osv. og samtidigt at aktivere sportsklubber som vollyboll og andre typer af sport.
 2. Katib kulturforening sørger for at være aktiv i forhold til at interessere og integrere flygtninge og indvandrer i det danske samfund, hvor er fælles samfund for alle. Denne forening er parat til alle slags ideelle samarbejde med de væsner, der er aktiv i det sammenhæng. Læs vedtægter...

© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login