افتتاح مکتب مختلط خارتیزک

انجمن فرهنگی کاتب تعمیر و افتتاح مکتب مختلط خارتیزک را، برای مردم این دیار صمیمانه تبریک می گوید و آرزو می کند فرزندان و نونهالان این دهکده و دهکده های همجوار بتوانند در زیر چتر این مکتب، از نعمت سواد برخوردار گردند و خود را با زیور علم و دانش، بیآرایند. مکتب مختلط خارتیزک که با کمک مالی «Danish Refugee Council» و تلاش و جدیت رییس و اعضای انجمن فرهنگی کاتب و در عین حال زحمات خستگی ناپذیر شورای محلی قریه خارتیزک و مخصوصن محترم نصرالله توکلی رییس شورای محلی، تعمیر و تکمیل گردیده، روز شنبه 4 اپریل سال 2015 میلادی با شرکت محترم ظفرشریف ولسوال جاغوری، مدیر معارف غزنی و جمعی کثیری از اهالی منطقه، رسمن افتتاح گردید.

انجمن فرهنگی کاتب ضمن قدردانی و سپاس از شورای کمک به پناهندگان دنمارک، «DRC»، از زحمات شورای محلی قریه خارتیزک و در عین حال از محترم انجنیر احد، عمیقن تشکر می کند که با زحمات شبانه روزی، مکتب را طرح و تعمیر کردند.


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login