پروژه های بازسازی و توسعه ای انجمن فرهنگی کاتب در افغانستان

شرح مختصر
انجمن فرهنگی کاتب تا کنون سه پروژه تعمیری و دو پروژه خرید وسایل را در ولسوالی جاغوری اجرا کرده و به تکمیل رسانیده است. سه پروژه تعمیری عبارت از یک مکتب مختلط دوازه اتاقه در قریه خارتیزک، یک کتابخانه مدرن با تجهیزات پیشرفته در قریه زیرک، در کنار لیسه عالی صالحی زیرک، و یک بند آب در نزدیکی بازار سنگماشه است. دو پروژه خرید وسایل، یکی خرید و تهیه وسایل لابراتوار برای کلاس های کیمی، شیمی و فزیرک در لیسه نسوان فیضیه در خرکوش است و دیگری هم وسایل کتابخانه از قبیل کتاب، میز، چوکی و غیره برای کتابخانه زیرک. این پروژه ها از طرف سازمان کمک به پناهندگان «Danish Refugee Council» بخش «Diaspora» هزینه تمویل مالی شده اند. پروژه ها توسط اعضای انجمن کاتب مدریت گردیده اند که زحمت مدریت مکتب را میناه عباسی رییس سابق انجمن کاتب به عهده داشته، مدریت کتابخانه را انجنیر عصمت زیرک و مدریت بند آب را نیز گل بیگم حیدر. انجمن ضمن ابراز سپاس از این عزیزان، موفقیت بیشتر آنها را در فعالیت های اجتماعی از خدا خواهان است.

پس منظر
چند پیش سازمان کمک به پناهندگان «DRC» بودجه ای را برای دو کشور افغانستان و سومالیه اختصاص داد که دریافت آن توسط انجمن های فرهنگی این دو ملت در دنمارک، امکان پذیر گردید. روش کاری ای که «DRC» در نظر گرفته است، تشکیل دو شورای مشاورتی از افغانستانی ها و سومالیایی های مقیم دنمارک است که اعضای با آرای مردم این دو کشور که مقیم دنمارک هستند، در یک جلسه عمومی انتخاب می شوند. وظیفه این دو شورا بررسی درخواست های است که از سوی مردم این دو کشور فرستاده می شوند. البته این شورا در تصمیم گیری نقشی ندارد و فقط مسولین ذیدخل را مشوره دهد.

مینا عباسی که ریاست انجمن کاتب را در اون وقت به عهده داشت، ابتدا در عضویت شورای مشاورتی «Advisory Board» انتخاب گردید. با انتخاب او در شورای مشاورتی، رابطه انجمن فرهنگی کاتب با «DRC» نزدیک تر گردید و اینطوری انجمن کاتب اعتماد بیشتری را بدست آورد. بعدها وقتی انجمن کاتب درخواست دریافت کمک فرستاد، اولین پروژه که تعمیر یک مکتب در قریه خارتیزک بود، پذیرفته شد. در دور های بعدی بند آب و همینطوری کتابخانه و... همه پذیرفته شدند.

انجمن فرهنگی کاتب هنوز رابطه فوق العاده خوبی با «DRC» دارد و در تلاش است تا روابط خود را با نهادهای کمکی در دنمارک و کشورهای اروپایی تا جای که ممکن است، بهتر، بیشتر و مستحکم تر کند. هدف اصلی انجمن کاتب، سرازیر کردن این نوع کمک ها در مناطق دور افتاده و فراموش شده افغانستان، از جمله مناطق هزاره نشین است که نه تنها حالا که قرنها از رفا اجتماعی محروم بوده است.

انجمن کاتب تمام دوستانی را که با مشکلات مناطقی دیگر آشنایی دارند که در آن روی دلایلی هنوز مکتب، کتابخانه، و چیزهای از این قبیل ساخته نشده اند، دعوت می نماید تا در این پروسه ها سهم بگیرند و از طریق این انجمن، برای دریافت این نوع کمک ها درخواست بفرستند. انجمن فرهنگی کاتب با تمام صداقت با آن دوستان و عزیزان آماده همکاری است.

انجمن فرهنگی کاتب اصالتن از جانب اعضای انجمن و نیابتن از جانب مردم در ولسوالی جاغوری، از شورای کمک به پناهندگان دنمارک صمیمانه تشکری می کند که کمک کرد تا هزاران انسان از فواید مکتب، کتابخانه و بندآب بهره مند شوند.


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login