گزارشی از جشن محصلینروز شنبه مورخ ۲۹ اگوست 2015 میلادی، جشن فارغ التحصیلی محصلین عزیز که توسط انجمن فرهنگی کاتب ترتیب و تنظیم گردیده بود، شادمانانه برگزار گردید.

محفل که توسط محترمه الینا وفا گردانندگی می شد، ساعت 18:00 آغاز گردیده و تا ساعات 23:00 شب با اجرای برنامه های گوناگون ادامه یافت. در آغاز خانم صبرینا میرزاد، رییس انجمن فرهنگی کاتب به مهمانان خوش آمدید گفته و آنها را به صرف غذا دعوت نمود.

بعد از صرف غذا، دو تن از مهمانان عالیقدر مان دکتر توردیقول میمنگی و محترم فیروز فرزاد، فعال مسایل اجتماعی، در ارتباط به اهمیت تحصیل و مشکلات ناشی از بحران هویت در کشورهای غربی و یک سلسله موضوعات جالب دیگر، صحبت های فوق العاده مفیدی کردند. بعد از صحبت این دوستان گرامی، با اهدای لوح های تقدیر از فارغ التحصیلان عزیز تقدیر گردید.

در بخش سرگرمی، مهمانان با چای، قهوه و کیک های خوش طعم که توسط فارغ التحصیلان با ذوق تهیه شده بودند، از اجرای برنامه های تفریحی، لذت خاصی بردند.

محفل با مسابقه مهیج «ماست خوری» میان چندین تن از جوانان به آخر رسید و این طوری شبی پرخاطره ای به خاطره ها بجا گذاشت.

مدیریت انجمن فرهنگی کاتب


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login