Constitution

I Guds Navn

VEDTÆGTER
Katib Kulturforenings vedtægter
Katib Kulturforening
www.katib.dk

 

§1 - Mål

 • At skabe kontakter og udveksle kulturelle værdier med det danske samfund.
 • At opretholdelse afghanske kultur og identificere den med forskellige samfundslag i Danmark.
 • At bestræbe sig på at forhindre og reducere de kulturelle, religiøse og racemæssige sammenstød, og kæmpe for afskaffelse af kvindediskrimination.
 • At anerkende unge med deres kulturelle baggrund og modersmål.
 • At samarbejde med aktive organisationer om at integrere flygtninge og indvandrere i det danske samfund.
 • At hjælpe og støtte elever, undervisere og folk i Afghanistan.

§ 2 - Generalforsamling

Katib Forening organiseres i

 • Generalforsamling
 • Bestyrelsen
  • Generalforsamling
   Generalforsamling er den højeste og mest kompetente af afgørelsens kilde, og leder alle foreningens aktiviteter i løbet af de to general forsamlings møder.
  • Bestyrelsen
   Bestyrelsen er bestående af 5 til 7 personer, som er valgt af medlemmers afstemning i Generalforsamlings møde uanset om de er mand, kvinde, bare er fyldt 18. Bestyrelsens medlemmer består af formand, næsteformand, sekretær, kasser og 1 eller 3 andre, der observer gruppen. Alle vigtige emner omkring Katib forening bliver vedtaget af generalforsamlingen.

   Bestyrelsen har pligt for at gennemføre alle foreningens planer i løbet af disse to generalforsamlings møder.

 

§3 - Medlemskab og Gebyr

   • Medlemskabsgebyr må betales enkeltvis, uanset persons tal i familien.
   • For at blive medlem i Katib forening, får man først informationer om foreningens lov og regler af en af ansvarlige personer, så skriver mand under at acceptere reglerne. Ansøgeren har også pligt til at udfylde ansøgningen og betale årlige gebyr og får udleveret en kvittering.
   • Man må ikke få returneret sin medlemskabsgebyr, hvis fortryder, medmindre at der sker i løbet af den første måned på skrift.
   • Der kræves forældres underskrift for unge under 18 år.
   • Man kan blive medlem, snart udfyldning og underskrift af ansøgning og årlige betaling er på plads.
   • Ved nytårs tilfælde skal alle medlemmer betale årlig gebyr for det kommende år. Dette må ske i løbet af den første måned ” januar ”. Ellers betragtes som denne medlem er ikke interesseret i at fortsætte i sit medlemskab. Man bliver informeret af foreningens kasserer i løbet af 3 gange, så bliver vedkommende slettet fra listen, hvis reager ikke til tiden.

§4 - Drift og vejlednings regler

 • Den primært informationskilde for medlemmer er SMS og telefonen, hvor alle medlemmer kan enten modtage en SMS eller en telefonopkald. Sekundær informationskilde er e-mail.
 • Katib forening har et logo og en selvstændig officiel hjemmeside, som er den tredje informationskilde for medlemmerne.
 • Katib kulturforening har valgt ”Rødovre Kommune” som residens, og overholder alle regler og pligter, som kommunen har fastsat for kultur foreninger.

§5 - Pligter og ansvarligheder

 • Formand og næstformand: Formanden er foreningens hovedperson.
 • Næstformand: Næstformanden har præcis de samme pligter som formanden i vedkommendes fravær.
 • Sekretær: Sekretæren er ansvarlig for alt kontorarbejde, at arrangere andre ting som fester og møder, og er den primære kontaktperson i foreningen.
 • Kasserer: Kassereren opkræver medlemsgebyrer, holder regnskab med foreningens driftsudgifter, indkomster og økonomiske balance. Kassereren har samtidig pligt til at lave foreningens årlige regnskab på skrift, informere alle medlemmer og svare på spørgsmål til regnskabet. Desuden har hver enkelt medlem ret til at få en kopi af det regnskab, som kassereren har afleveret til generalforsamlingen, hvis de ønsker.
 • Forvaltere: 1 eller 3 personer har pligt for at forvalte bestyrelsens beslutninger. I tilfælde af, at et medlem bryder foreningens vedtægter, har den/disse person (er) pligt til at nævne det og sende en rapport direkte til den næste generalforsamling.

§6 - Mål og Midler

Katib kulturforeningen mener, at det vigtigste kriterier for et bedre liv i et helt nyt samfund, er baseret på følgende faktorer:

 • At tale det samme sprog som de andre i samfundet.
 • At anerkende samfundets historie, kultur og befolkningens socialpolitiske levestandard.
 • At anerkende sin egen historie og kultur og forstå værdien af kulturel udveksling.
 • At respektere nationale og internationale normer, der gælder i det land, hvor man opholder sig i.
 • At føle sig ansvarlig over for det land man bor i og dets befolkning.

Katib kulturforening mener, at betragtningen af overstående faktorer kan gøre livet lettere i et nyt samfund og bane vejen for et bedre liv. Med en sådan overbevisning, påtager foreningen sig ansvaret og betragter sine aktiviteter som følgende:

  • Katib kulturforening har aktiviteter i forbindelse med arrangementer, som indeholder afghanske regler, traditioner og kultur. Denne forening har også planer om at holde undervisnings, seminarer, modersmålskurser og danskkurser samt kurser i PC, musik osv. og samtidigt at aktivere sportsklubber som volleyball og andre typer af sports.
  • Katib kulturforening sørger for at være aktiv i forhold til at interessere og integrere flygtninge og indvandrer i det danske samfund, hvor er fælles samfund for alle. Denne forening er parat til alle slags ideelle samarbejde med de væsner, der er aktiv i det sammenhæng.

§7 – Genopbygnings projekter i Afghanistan

Bemærkning:
Katib kulturforening er aktiv i at hjælpe det afghanske folk i Afghanistan. Foreningen bestræber sig konstant på at nå ud til donorbureauer og organisationer, der donerer byggeprojekter i Afghanistan. I denne retning har hvert medlem ret til og mulighed for at ansøge om disse projekter på vegne af foreningen. Kravene til ansøgere til disse projekter er som følger:

 • Ansøgeren skulle have været medlem af foreningen i mindst et år.
 • Ansøgeren er fyldt 18 år, er uddannet på et niveau, der kan håndtere det samlede administrative arbejde på projektet, skal have en opdateret kopi af strafattest.
 • Ansøgeren skal kunne opnå godkendelse fra foreningen bestyrelse.

§8 - Diverse

 • Ethvert Katib medlem uanset mand eller kvinde, der er fyldt 18 år og har været medlem af foreningen min. et år, har ret til at blive kandidat i de forskellige forenings funktioner.
 • Generalforsamlingsmødet foregår en gang om året. Og hvert år bliver forenings aktiviteter vurderet, evalueret og justeret, hvis nødvendigt. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer, som foretages hvert andet år, sidste og vigtigste punkt på Generalforsamlingens dagsordenen.
 • Ethvert medlem uanset mand eller kvinde kan fuldstændig frit stille forslag, give sin mening til kende og give kritik inden for foreningens rammer, på betingelse af at vedkommendes argumenter ikke indeholder krænkelser, ringeagt eller foragt mod nogen.
 • Hver paragraf i vedtægterne kan behandles og ændres, og der kan også tilføjes eller slettes flere paragrafer. Selvfølgelig er det kun generalforsamling, der kan gøre dette.
 • Katib kulturforening rapporterer skriftligt til de relevante forvaltning, hvis foreningen af en eller anden grund skulle afvikles. I dette tilfælde træffer Generalforsamlingen en beslutning om, hvor eller hvem foreningens ejendom skal gå til.
 • Denne vedtægt er vedtaget i 8 paragrafer og 33 kapitler fra generalforsamlingen den 14. april 2007 i København og kan ændres med hensyn til tids betingelser/krav.

Slut

 


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login